Řídicí systémy

Popis

Crestron aplikace pro iPad

V zakázkách většího rozsahu a větším počtem použitých technologií vyvstává otázka složitosti ovládání a celkové použitelnosti AV instalace. Řešením může být tzv. řídící systém. Obecně se jedná o systém nadřazený všem ostatním použitým technologiím, který umožní vše integrovat do jednoho funkčního celku s jednotným ovládacím prostředím a logikou.

Ve výsledku lze tedy z jednoho ovládacího prostředí zapnout klimatizaci, zkontrolovat bezpečnostní kamer, či přehrát oblíbenou hudbu.

Z výrobců jmenujme například Control4, Crestron, AMX, či Cue. Každý z těchto řídicích systémů nabízí trochu jiné možnosti a je pak otázkou diskuse se zákazníkem, který systém by pro něj byl nejvhodnější.

Fotogalerie